Grudzień 2019 roku to ostatni moment na rejestrację w systemie BDO!

Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają, transportują odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów. Konieczność wpisu będzie dotyczyła również m.in. wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które również zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne czy firmy budowlane.

Jednak nie wszystkie podmioty, które działają na rynku gospodarki odpadami muszą znaleźć się w Rejestrze BDO. Ustawa o odpadach dopuszcza pewne wyjątki, które zwalniają z obowiązku rejestracji. I tak, przedsiębiorca, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie musi uzyskać wpisu do Rejestru BDO.

Aby zidentyfikować czy wpis w rejestrze BDO dotyczy prowadzonej przez Ciebie działalności, przygotowałem zestawienie, które pozwoli ustalić dotyczący Ciebie stan faktyczny.

Przede wszystkim wpisowi do Rejestru-BDO nie podlegają:

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne np. wykorzystanie gruzu, betonu z rozbiórek i remontów do utwardzania powierzchni lub budowy fundamentów;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, o ile nie wytwarzają np. odpadów niebezpiecznych);
 • władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe;
 • prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami (tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów), np., systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, np. zbieranie nakrętek podczas akcji charytatywnych ;
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady; np. właściciel nieruchomości transportujący skoszoną trawę do PSZOK-u,
 • rolnik gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi z tytułu innej działalności, np. rolnik, który uprawia pszenicę na powierzchni 50 ha.
 • przedsiębiorcy, którzy będą wytwarzać tylko odpady, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji o kodach i w ilościach wymienionych w (odpady wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów).

Jeżeli jednak prowadzisz działalność w innym niż wyżej wymieniony zakres, a także jeżeli posiadasz co najmniej jedną z wymienionych decyzji:

 • pozwolenie zintegrowane,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydobywczymi,
 • zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • koncesję na podziemne składowanie odpadów,
 • lub jesteś podmiotem, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

To podlegasz pod wpis do Rejestru BDO.

Pod wpis będziesz podlegać również jeżeli prowadzisz działalność w innym obszarze niż powyższy, a ponadto działasz w obszarze np.;

 • sprzętu elektrycznego lub elektronicznego i jednocześnie wprowadzasz sprzęt po raz pierwszy na terytorium kraju lub jesteś autoryzowanym przedstawicielem lub
 • baterii albo akumulatorów i jednocześnie wprowadzasz po raz pierwszy na terytorium kraju baterie lub akumulatory
 • opakowaniach odpadach opakowaniowych lub produktach a jednocześnie wytwarzasz, eksportujesz, importujesz opakowania lub dokonujesz ich wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy albo wprowadzasz po raz pierwszy na terytorium kraju produkty w opakowaniach, eksportujesz produkty w opakowaniach lub/oraz dokonujesz wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach.

Przedsiębiorcom, którzy nie dopełnią formalności, grozi kara administracyjna od 5 tys. do nawet 1 miliona złotych.

Jakub Szajdziński
Partner Zarządzający
ENSIS Kancelaria Prawna
Cioczek & Szajdziński Sp.j.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się ze mną: https://ensiskancelaria.com/jakub-szajdzinski/

Jeżeli chcesz pozostawać na bieżąco z nowymi przepisami zapraszamy do dołączenia do naszej grupy na Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *