Mierzenie temperatury pracowników oraz osób odwiedzających zakład pracy.

Nie we wszystkich branżach możliwym jest przejście na pracę zdalną. Tam gdzie taka sytuacja nie może mieć miejsca, warto przedsięwziąć kroki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, a także osób „z zewnątrz”, które odwiedzają zakład pracy. Jedną z takich możliwości jest dokonywanie pomiaru temperatury przed wejściem na teren firmy. Pomiar może dotyczyć zarówno pracowników jak i osób „z zewnątrz”.

Podwyższona temperatura ciała nie jest jedynym, ani wyłącznym objawem, który może przesądzać o zainfekowaniu wirusem SARS-CoV-2, jednak jej kontrola jako jednego z potencjalnych objawów, może pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Co do zasady przepisy RODO czy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, a także kodeksu pracy, nie przewidują możliwości przeprowadzania pomiaru temperatury przez pracodawcę wśród pracowników. Taki pomiar może wiązać się z wejściem w posiadanie przez pracodawcę danych nadmiarowych i to danych szczególnej kategorii, dotyczących stanu zdrowia. W zgodzie z przepisami prawa pracy, dane dotyczące stanu zdrowia mogą być przetwarzane w wyjątkowych sytuacjach m.in. jeżeli pracownik sam wyjdzie z inicjatywą ich udostępnienia lub jeżeli przepis szczególny będzie przewidywał możliwość przetwarzania tego typu danych przez pracodawcę. Na dzień dzisiejszy nie ma takiego przepisu odnoszącego się do obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

Sam jednak fakt ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego pozwala podejść do sprawy w sposób odmienny od tradycyjnych norm. RODO przewiduję okoliczności nadzwyczajne m.in. wskazując jako przesłanki do przetwarzania danych kwestie niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Podobnie w zgodzie z postanowieniami motywu 46 RODO; przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby której dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się.

Dodatkową podstawą na jaką możemy się powoływać jako administrator danych osobowych (pracodawca), to realizacja dyspozycji art. 207 Kodeksu pracy, w ramach której pracodawca zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie pracy, ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

W podobnym tonie wypowiedziała się Andrea Jelinek, przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD), która powiedziała:

„Przepisy w zakresie ochrony danych (takie jak RODO) nie utrudniają działań podejmowanych w walce z pandemią koronawirusa. Chciałabym jednak podkreślić, że nawet w tych wyjątkowych czasach administrator musi zapewnić ochronę danych osobowych osób, których one dotyczą. W związku z tym należy wziąć pod uwagę szereg czynników, aby zagwarantować zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.”

Reasumując, nie ma przeciwskazań do wprowadzenia szczególnych środków ochrony w obecnej sytuacji, trzeba jednak pamiętać o tym, że muszą być one adekwatne do zakładanych celów oraz nie mogą wyłączać ogólnej ochrony danych osobowych pracowników. Nie ma potrzeby pobierania zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących pomiaru temperatury. W mojej ocenie warto również spełnić wobec pracowników obowiązek informacyjny m.in. po to aby pracownik wiedział kto i w jakim celu dokonuje pomiaru, a także miał pewność, że dane te nie będą wykorzystywane w innym celu niż ten do którego faktycznie zostały pobrane.

Jeżeli pomiar wykonywany jest wobec osób „z zewnątrz”, to dopóki nie będą to informacje powiązane z ich danymi osobowymi, trudno tu mówić o szczególnej kategorii danych, co za tym idzie „anonimowe” mierzenie temperatury np. przez ochroniarza w recepcji, nie będzie wprost podlegało pod RODO.

Jakub Szajdziński
Partner Zarządzający
ENSIS Kancelaria Prawna
Cioczek & Szajdziński Sp.j.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się ze mną: https://ensiskancelaria.com/jakub-szajdzinski/

Jeżeli chcesz pozostawać na bieżąco z nowymi przepisami zapraszamy do dołączenia do naszej grupy na Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *